‘Onze stad verdient beter’

Digitaal bladeren

‘Onze stad verdient beter’
Auteur:

‘Onze stad verdient beter’

V.l.n.r.: Herald Grondman (Piet Zoomers), Stefan van Ham (Liftoff), Monique de Kleijn (Bloemsierkunst met Stijl M. de Kleijn), Anita van Leeuwen (Biggles) , Ton Kranenburg (Boutique Hotel De Blauwe Pauw), Andries Meulendijks ( Lucky Cat Tattoo). Niet op de foto: Monique Kerkhof (Suitable)

Voorzitter Ton Kranenburg van Ondernemersvereniging Hartje ‘s-Hertogenbosch mist visie gemeente

Een terugblik op het voor de stad geweldige jaar 2016 verklaart bovenstaande uitspraak van de in maart dit jaar aangetreden voorzitter Ton Kranenburg en andere bestuursleden van ondernemersvereniging Hartje ‘s-Hertogenbosch. ‘Toen kon namelijk nagenoeg alles. In totaal werd er maar liefst 28 miljoen besteed aan het Jeroen Bosch project waarvan 8 miljoen afkomstig uit de gemeentekas. Achteraf bleek dat goed besteed: Met de expositie werd ‘s-Hertogenbosch internationaal op de kaart gezet. Ruim 1,5 miljoen toeristen bezochten de stad en gaven er maar liefst 150 miljoen euro uit. Fantastisch natuurlijk. Maar kijkend naar die cijfers is het des te bedroevender dat er nu, twee jaar na dato, gesteggeld wordt over een minimale ondersteuning van de Blauwe Engelen die bezoekers aan de stad een warm welkom bereiden. “Onze stad verdient beter”, aldus Ton Kranenburg.

Tekst: Tjeu Lensen | Fotografie: Olaf Smit

Na kandidaatstelling door een aantal actieve leden werd tijdens AlV in maart een geheel nieuw bestuur gekozen. Veel leden herkenden zich al een tijd niet meer in het bestuur en de manier van opereren. Volgens Ton Kranenburg ontbrak het aan ‘ondernemersgeest’. Ton Kranenburg: “Er kwamen onvoldoende impulsen uit het bestuur en er ontbrak een visie voor de langere termijn’. Kortom, er heerste veel ontevredenheid.”

‘Volwaardige gesprekspartner
van de gemeente’

Ton Kranenburg: ‘Dit eerste jaar willen we vooral proberen nog meer ondernemers enthousiast te maken voor het lidmaatschap van de vereniging. Er zijn natuurlijk verschillende branches en daarmee belangen maar we hebben wel een belangrijk gemeenschappelijk belang: een aantrekkelijke binnenstad waar de bezoeker graag verblijft. Verder willen we ons manifesteren als een volwaardige gesprekspartner van de gemeente. We willen vooruit met de stad. Het nieuwe bestuur wil er, gevoed door de ideeën van de ondernemers, tegenaan.” Die voortvarendheid heeft zich inmiddels geuit in een koers die voor de komende jaren al is vastgelegd. Er wordt gevaren op drie bakens: verbinden, verblijven en beleven. Kort en praktisch vertaald wil het nieuwe bestuur zaken aanpakken die in positieve zin bijdragen aan het ondernemersklimaat van de binnenstad. Om maar een paar voorbeelden te noemen: goede en open communicatie met leden en bewoners, inspiratiesessies voor de leden, het bewaken van een goede bereikbaarheid en het nastreven van meer groen in de binnenstad. Verder staat een professionele organisatie voor het binnenstadsmanagement hoog op het verlanglijstje.

‘‘s-Hertogenbosch heeft het sterkste
toeristische imago van alle
Nederlandse middelgrote steden’
bron: Toeristisch Imago Onderzoek 2018

Het nieuwe bestuur van Hartje is volop bezig met kennismakingsgesprekken met alle stake-holders in de stad. Zoals gezegd willen Ton Kranenburg en zijn collega’s graag in gesprek over een aantal zaken dat in hun ogen urgent is. Hij verwijst daarbij onder andere naar de uitkomst van het Toeristisch Imago Onderzoek 2018 waar de Brabantse hoofdstad wederom de lijst aanvoert als het gaat om het sterkste toeristische imago. ‘Daar mogen we met zijn allen trots op zijn. ‘s-Hertogenbosch heeft dan ook alle ingrediënten voor een aangenaam verblijf. We moeten er wel voor waken dat we dit als vanzelfsprekend gaan zien. Dat vereist een visie op langere termijn en meer middelen om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken. Na het bijzonder succesvolle Jeroen Bosch jaar is er nog geen antwoord gekomen op de vraag hoe nu verder? “Daar willen we met de gemeente zo snel mogelijk over rond de tafel. En gelet op de status en allure van de stad is het budget (€ 100.000 redactie) wat nu beschikbaar is voor marketing en promotie ons inziens erg mager. Zoals gezegd kan het toch niet zo zijn dat het ene jaar alles kan en dat we daarna wel zien waar het schip strandt.”

‘Hoe verder na
succesjaar Jeroen Bosch?’

0 Reacties uitgeschakeld voor ‘Onze stad verdient beter’ 1676 28 augustus, 2018 Interviews, Nieuws augustus 28, 2018

Facebook Comments