Digitaal bladeren

In gesprek met… wethouder Eric Logister
Auteur:

In gesprek met… wethouder Eric Logister

Een “dossiervreter” en bevlogen bestuurder

’s-Hertogenbosch kent vanaf begin dit jaar in de persoon van Eric Logister een nieuwe wethouder, die in zijn portefeuille onder meer belangrijke zaken als Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting heeft. Eric Logister (45) vertegenwoordigt in het college van B & W de winnaar van de meest recente gemeenteraadsverkiezingen: D66. Betrekkelijk onbekend nog in onze stad, maar in buurstad Tilburg is dat heel anders. Logister maakte daar als raadslid in korte tijd grote indruk. Collega’s in Tilburg beschrijven hem als ‘een dossiervreter die de onderste steen weet boven te halen’, en als ‘een bevlogen, doortastende en betrokken bestuurder’. En, heel opmerkelijk: hij werd voorgedragen voor de Tilburgse emancipatieprijs 2015, als enige man tussen 24 vrouwelijke kandidaten! Kortom, meer dan voldoende redenen voor 073Magazine om deze nieuweling in bestuurlijk ’s-Hertogenbosch eens op te zoeken.

Tekst & fotografie: Hans van Kasteren

Als Eric Logister de ontvangstruimte in het Bossche stadhuis binnenloopt zoekt en vindt zijn onrustige blik meteen contact. Big smile, open begroeting. “Dag Hans, welkom. Ga je mee naar mijn werkruimte? Kunnen we rustig praten”. Eric vertelt daar desgevraagd iets over zijn persoonlijke omstandigheden en achtergronden. “Ik heb een LAT-relatie en twee kinderen: een zoon van 15 en een dochter van 17. Ben geboren in Weert, maar ik heb op vele plaatsen in heel het land gewoond. Op dit moment woon ik nog in Tilburg. Mijn professionele achtergrond? Ik was 20 jaar lang officier bij Defensie en vijf jaar portfoliomanager IT bij zorgverzekeraar CZ. Ook was ik consultant: maar mijn bedrijf Sangi Consulting stopt op 1 juli aanstaande. Niet te combineren met mijn nieuwe baan hier!”.

Emancipatieprijs
“In mijn beginperiode als raadslid in Tilburg was ik woordvoerder armoedebeleid. In die hoedanigheid werd het mij steeds duidelijker dat veel vrouwen, gemakkelijker en sneller dan mannen, in een armoedesituatie terecht kunnen komen. Ik heb er toen voor gezorgd dat vrouwen in ons beleid ‘focusgroep’ werden. Dat viel op, vandaar mijn nominatie. Ik heb die prijs overigens niet gewonnen. Maar ook hier in ’s-Hertogenbosch heb ik diversiteit in mijn pakket; ik zal zulke processen volgen, beïnvloeden en er vragen over stellen. Het gaat me aan het hart, weet je”.

“Veel vrouwen kunnen gemakkelijker en sneller dan mannen in een armoedesituatie terecht komen”

Je staat bekend als een ‘dossiervreter’
“Laat ik hier heel duidelijk in zijn. Dossiers moeten er zijn, ze verschaffen kennis en achtergrondinformatie. Maar het gaat niet om dossiers, het gaat om mensen. Ik heb geleerd het papier op enig moment aan de kant te leggen en op de mensen af te stappen. Daarbij wil ik altijd eerlijk zijn, hoe moeilijk de boodschap ook is. Als je dat doet maak je een connectie, dan kweek je begrip. En ik geef de mensen die ik ontmoet graag vertrouwen. Vertrouwen geven werkt, wantrouwen maakt relaties stuk. Ik weet dat mensen met veel dingen bezig zijn, maar het komt vaak neer op drie hoofdpunten: wonen, werken en onderwijs. Dat ik twee van die drie aspecten tot mijn portefeuille mag rekenen, vind ik geweldig. Verder vind ik het belangrijk mensen de ruimte te geven om initiatieven te ontwikkelen. Voorbeelden? De stichting Tramkade (‘De Heus’) en het project ‘Vrij Spel’ op het Jan Sluyterscomplex. Daar laat ik me graag zien”.

“ik wil graag attent zijn maar ben dat desondanks niet altijd”

De wethouder is dus open, eerlijk en vol vertrouwen. Mooie eigenschappen. Heb je ook nog ondeugden?
“Ja hoor. Ik rook mijn sigaretjes bijvoorbeeld. Niet dat ik daar trots op ben, maar ik doe het wel. En ik sport te weinig. Ooit deed ik aan hardlopen en was ik geregeld te vinden op de golfbaan. Maar daar heb ik jammer genoeg geen tijd meer voor. Of, OK, ik maak er geen tijd voor vrij. Wel doe ik nog aan fitness. En dan nog iets: ik wil graag attent zijn, maar ben dat desondanks niet altijd. Vergeet wel eens mensen te noemen of voor te stellen, bijvoorbeeld. Achteraf kan ik daar dan behoorlijk van balen”.

Theodore Roosevelt
“Wie ik nog wel eens zou willen spreken? Theodore Roosevelt! Hij is er niet meer natuurlijk, maar voor mij is hij een bron van inspiratie. Roosevelt heeft tijdens de diepe, mondiale crisis van de Tweede Wereldoorlog het vermogen gehad over die crisis heen te kijken. Roosevelt schreef samen met Winston Churchill de ‘Atlantic Charter’, waarin hij het recht op de ‘Four Freedoms’ vastlegde. En het is met name het recht op ‘Pursuit of Happiness’, dat mij zo aanspreekt. Iedereen, wie dan ook, moet het recht hebben het geluk na te streven. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. Dat geldt dus ook bijvoorbeeld voor mensen in een azc. Je bent dan geen ‘gelukszoeker’, maar je zoekt het recht gelukkig te zijn of te worden. Voor mij is dat zowat een basisprincipe, weet je”.

“Iedereen heeft het recht geluk na te streven”

Toch even een stukje Bossche politiek
“Ik vind dat we moeten investeren in goed onderwijs en niet alleen in aantrekkelijke gebouwen. Ik wil werken aan het realiseren van meer stageplekken, het beter verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt en wil onderwijsinnovaties nadrukkelijk steunen. We trekken hierin gezamenlijk op met meerdere partijen. Ja, er is hierover ook gestructureerd overleg met mbo-instellingen, zoals ons Koning Willem I College. Daarnaast focus ik me nu op een nieuw plan voor startersleningen in de woningmarkt. We zijn bezig de voor- en nadelen van startersleningen in kaart te brengen. We kijken daar zeer serieus naar en hopen vóór de zomervakantie met concrete voorstellen te komen”.

Kijk je graag naar films?
“Nee, eigenlijk nooit. Wel zie ik soms series zoals ‘The Tudors’, daar ga ik dan ook helemaal voor. En lezen? Ik heb mijn E-reader. Op het moment lees ik ‘Tegen Verkiezingen’ van David van Reybrouck. Gaat over het betrekken van burgers bij politiek. Ook het boek ‘De Val van het Westen’ van Ian Morris over verschuivingen van politieke systemen en invloeden heeft indruk gemaakt op me. En als je me gaat vragen naar een muzikale favoriet dan kom ik met ‘Fat Freddy’s Drop’, daar heb jij nog nooit van gehoord. Maar het is een topact, ze weven verschillende muziekstijlen door elkaar. En nou ga je zeker vragen of ik nog op vakantie ga? Nou vooruit dan: ja! We zijn in een fase van onderhandelen, maar ik sluit niet uit dat we gaan kamperen in Noord-Italië”.

2 0 2443 16 juni, 2015 Interviews, Nieuws juni 16, 2015

Facebook Comments