Digitaal bladeren

GZG-terrein ondergaat metamorfose
Auteur:

GZG-terrein ondergaat metamorfose

Wonen, werken en winkelen in toekomstig Gasthuiskwartier

Het Groot Ziekengasthuis (GZG en in de Bossche volksmond ‘Het Grôôt’) heeft eeuwenlang een stevige stempel gedrukt op de Bossche binnenstad. Na de ingebruikname van het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch West onderging het GZG-terrein de ‘grootste binnensteedse sloop van Nederland’.  Maar het nu nog deels braakliggende terrein krijgt een waardige nieuwe bestemming: het Gasthuiskwartier.

Het voormalige ziekenhuisterrein ondergaat een ware metamorfose. Het wordt een levendig woon-, winkel-, werk- en verblijfsgebied, zeer nabij en eigenlijk gewoon onderdeel van de historische Bossche binnenstad. Natuurlijk gaan er woningen komen, maar daarnaast wordt een stuk tot dusver goeddeels verborgen binnenstad gerestaureerd en vervolgens zichtbaar en bruikbaar gemaakt. Denk daarbij aan prachtige rijksmonumenten als de oude apotheekgebouwen en het Zusterhuis. Het geheel is een project van vof Gasthuiskwartier (samenwerking Heijmans en AM). Hans van Kasteren spreekt met project-directeur Marcel Janssen van vof Gasthuiskwartier over de ontwikkelingen.

Er gaat ongetwijfeld een heel traject vooraf aan de uiteindelijke bouw van de eerste woningen. Kun je dat traject in het kort schetsen?
Marcel Janssen: “Alles begint met plannen, zo ook hier. Veel van die plannen ‘overleefden de politiek niet’ of sneuvelden ten gevolge van een veranderde marktsituatie. In 2014 gingen de tot dat moment bestaande plannen dan ook voorgoed de prullenbak in. Er kwam een geheel nieuw ruimtelijk kader. De stedenbouwkundige Edzo Bindels van het Bureau West 8 werd ingeschakeld. Ook vonden er wisselingen plaats in de projectleiding. En er kwamen vier nieuwe architectenbureaus. Er ontstond een situatie waarbij we ‘out of the box’ durfden te denken. Voorbeeld daarvan was dat we de oorspronkelijke plannen om de kelders onder het complex te slopen lieten varen en besloten die kelders om te bouwen tot een parkeergarage. Dat deel van het project vindt nu plaats. Scheelt 40.000 ton aan puinafvoer! Daarnaast bestond vanaf het begin het principe om de prachtige monumenten op het terrein in ere te houden en een nieuwe bestemming te geven. Dus niet te slopen, juist niet! Ze krijgen een functie en een betekenis. Dat zal zelfs veel echte Bosschenaren verrassen, want veel van die monumenten waren decennia lang eigenlijk niet toegankelijk. Uiteindelijk werden de nieuwe stedenbouwkundige plannen in 2015 enthousiast ontvangen bij de gemeente”.

Wanneer kunnen aspirant-kopers echt in actie komen?
“Nou, er zijn al vijfduizend mensen echt in actie gekomen! Zij gaven aan interesse te hebben en schreven zich in voor de digitale nieuwsbrieven, die we met regelmaat publiceren. Misschien interessant om te vermelden dat een grote meerderheid van die groep geϊnteresseerden uit Den Bosch zelf of uit de omliggende regio komt. Een minderheid komt uit het hele land, waarbij velen aangeven wel een soort van ‘sociale band’ met ’s-Hertogenbosch te hebben. Voor wat de eerste fase betreft: rond de zomer starten we met de verkoop van woningen en appartementen uit die eerste fase. De appartementen gaan de markt op vanaf circa € 375.000. Maar er zijn ook grotere appartementen – dan moet je denken aan prijzen vanaf ongeveer € 475.000. Daarnaast komen er in de eerste fase herenhuizen en stadswoningen. De woningen uit die categorie hebben prijzen vanaf circa € 600.000. We verwachten met de bouw van die woningen uit de eerste fase te kunnen beginnen in de eerste helft van 2018 – de oplevering voorzien we in de tweede helft van 2019”.

Waarom zou ik kiezen voor een woning in het Gasthuiskwartier?
“Heb je even? Je komt te wonen op een fantastische plek, letterlijk ín de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Je woont ruim en zeer nabij of gewoon tussen prachtige, monumentale gebouwen. Mooie, eigentijdse architectuur met alle comfort van deze tijd. Ondergrondse parkeerplekken vlakbij, soms onder je woning! Op een minuutje of zo lopen van de hectische binnenstadsdrukte woon je in een oase van rust, temidden van fraaie stadstuinen. Vanaf veel plekken is er zicht op de rijksmonumenten op het terrein en met name ook op de Sint-Jan, majestueus aanwezig op de bijna voelbaar nabije achtergrond. In de ontwikkelfase hebben we de ‘zichtlijnen’ van het complex steeds overwogen en soms centraal gesteld. Verder onderga je in de hele omgeving een gevoel van veiligheid en rust; de Binnendieze krabbelt traag voort vlakbij je huis. En wat te denken van de ontwikkelingen rondom de ook al zeer nabije Zuid-Willemsvaart? Die omgeving ondergaat ook al een parkachtige ontwikkeling. Ja, ik denk echt dat ons project heel wat bij te dragen heeft aan de toch al mooie stad waar we het over hebben”.

Voor mensen uit ’s-Hertogenbosch en omgeving heeft deze locatie een bijzondere betekenis. Letterlijk vele tienduizenden Bosschenaren zijn er geboren, overleden, maar ook genezen. Komt er een soort gedenkplek, gedenkplaat of gedenksteen aan de oorspronkelijke bestemming van deze locatie?
Marcel Janssen aarzelt nu. Hij erkent meteen dat ook hij dit soort persoonlijke herinneringen heeft aan de locatie. Maar over een gedenkplek of iets van dien aard is in de vele gesprekken die al hebben plaatsgevonden nog niets besloten. Wel hebben in de tijdelijke horeca van het Mariapaviljoen veel oude zaken uit het ziekenhuis een prominente plek gekregen. Ondergetekende is van mening dat er echt zoiets moet komen, hoe eenvoudig ook. Want er is volgens hem geen enkele ‘echte Bosschenaar’ die niet een bijzondere herinnering heeft aan ‘Het Grôôt’. Een verdrietige of juist heel gelukkige. Maar altijd een heel persoonlijke. Daar kun je toch niet aan voorbijgaan? Marcel Janssen is het hier helemaal mee eens.

Komen er ook huurwoningen, nu of in de toekomst?
“Nee, die gaan er vooralsnog niet komen. Maar in een latere fase komen er in het project wel circa 50 kleinere appartementen in de verkoop in een prijsklasse rond € 200.000. Deze appartementen zijn buitengewoon geschikt voor bijvoorbeeld alleenstaanden of starters. Nog iets bijzonders, maar dan van een geheel andere aard: de voormalige polikliniek in de Nieuwstraat (wie kent die niet?) wordt omgebouwd tot 38 luxe zorgappartementen”.

Hebben de ontwerpers zich laten inspireren door projecten elders, in binnen- of buitenland?
Marcel Janssen: “Jazeker. We hebben ons goed georiënteerd, we hebben rondgekeken in steden als Rotterdam en Utrecht. En natuurlijk ook in ons eigen ’s-Hertogenbosch. En, misschien toch leuk om te vermelden: ik was op een korte vakantie in New York met mijn vrouw en werd daar geïnspireerd door de fantastische architectuur. Raakte mij meteen, ik zei ter plekke: ‘dat gaan wij ook doen’! Aan de Nieuwstraat komen vijf appartementen: één appartement per verdieping, met circa 240 m2 woonoppervlakte. Het vrijstaande gebouw krijgt de naam ‘The Fifth’ en is geïnspireerd op het Flat Iron Building in New York. Dat gebouw ligt aan Fifth Avenue, vandaar de naam. Voor deze bewoners wordt een kloostertuin ingericht en zijn in de kelder drie parkeerplaatsen, een berging en wijnkast gereserveerd. Het goedkoopste penthouse kost ongeveer € 1.200.000. Inderdaad: het Gasthuiskwartier biedt veel verschillende typen woningen in even zoveel verschillende prijsklassen.”

1 Reacties uitgeschakeld voor GZG-terrein ondergaat metamorfose 2002 27 mei, 2017 Interviews, Nieuws mei 27, 2017

Facebook Comments