Digitaal bladeren

‘Het kan iedereen overkomen’
Auteur:

‘Het kan iedereen overkomen’

Project Thuisadministratie van Humanitas biedt uitweg uit schuld en schaamte
Een absolute kijkcijferhit van 2016 was de serie ‘Schuldig’ die in november en december van dat jaar werd uitgezonden door omroep Human. In zes afleveringen kreeg de kijker inzicht in het dagelijks leven van bewoners uit de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. De vijf hoofdrolspelers hadden tenminste één ding met elkaar gemeen. Zij zaten diep in de schulden en op het eerste gezicht gloorde er weinig hoop voor hen aan de horizon. Die weinig benijdenswaardige positie is symptomatisch voor een relatief groot aantal mensen voor wie schulden en daaraan gekoppelde armoede een moeilijk te nemen hindernis zijn om zelf hun leven weer op de rit te krijgen. In de serie ‘Schuldig’ wordt door verschillende instanties de helpende hand toegestoken. Dat blijkt nodig want armoede en schuld maakt het leven ingewikkeld en zwaar. Humanitas ’s-Hertogenbosch biedt met het project Thuisadministratie aan schuldenaren de gelegenheid om daar iets aan te doen. Vrijwillig coördinator Anneke Struif Bontkes en vrijwilliger Sander Boleij vertellen over hun ervaringen.

Tekst: Tjeu Lensen | fotografie: Olaf Smit

In veel gevallen hebben de deelnemers al een behoorlijke lijdensweg vol stress en schaamte achter zich wanneer ze zich melden of aangemeld worden bij Humanitas. Je loopt immers niet te koop met je financiële zorgen en daaruit voortvloeiende problemen. ‘De schaamte daarover is in veel gevallen inderdaad een hoge drempel,’ zegt Anneke, ‘terwijl dat niet nodig is. Veel mensen raken buiten hun schuld in moeilijkheden door ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Zo kan het wegvallen van een partner door overlijden of scheiding, of een faillissement van een ondernemer met alle gevolgen van dien, er toe leiden dat er geen overzicht meer is over de eigen situatie. Om maar bij het eerste voorbeeld te blijven: als iemand zich nog nooit bezig heeft gehouden met allerlei administratieve zaken en financiële afwikkelingen van aangegane verplichtingen ontstaat al snel een chaotische situatie. Vaak mondt deze uit in stapels ongeopende brieven van allerlei instanties en in een later stadium het ongenode bezoek van incassobureaus en deurwaarders.’

Gemotiveerd
Anneke, voorheen werkzaam als coach bij een psychologenpraktijk, is degene die de intakegesprekken voert met de potentiële deelnemers. Bij die gelegenheid inventariseert zij aan de hand van een aantal aandachtspunten de situatie van de betrokkene. Anneke: ‘Dit is een belangrijke fase. De deelnemer moet immers zijn verhaal op tafel leggen en gemotiveerd zijn om zijn of haar problemen aan te pakken. Overigens lucht zo’n gesprek ook vaak op. Vervolgens wordt de informatie verwerkt in een verslag dat wordt opgeslagen in een systeem. Die informatie vormt voor haar het kader om een keuze te maken voor een bepaalde vrijwilliger waarvan zij denkt dat een match mogelijk is. Wanneer de vrijwilliger daarmee instemt volgt een kennismakingsgesprek tussen de deelnemer en de vrijwilliger.’ Anneke organiseert ook intervisie-bijeenkomsten voor de vrijwilligers en biedt hen begeleiding en ondersteuning als dat nodig is.

Professioneel
Eén van die vrijwilligers is Sander Boleij. Hij werkt als manager corporate social responsibility bij Van Lanschot Kempen. Vrij vertaald is hij mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie en strategie ten aanzien van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de bank. Hij kwam zo’n drie jaar geleden in contact met Humanitas. ‘Wat me opvalt aan deze organisatie is de professionaliteit maar ook de warmte waarmee mensen die contact zoeken tegemoet worden getreden. Uitgangspunt is dat zij niet altijd schuld hebben aan de ontstane situatie. Het kan jou en mij ook overkomen. De reden dat ik me als vrijwilliger heb aangemeld, is dat ik met relatief weinig moeite en tijd mensen kan helpen om uit een benarde situatie te komen.’

Deelnemer verantwoordelijk
Het kennismakingsgesprek is daarbij heel belangrijk. Sander: ‘Het gaat mij dan niet eens zo zeer om het feit wat er allemaal gedaan moet worden, maar of de deelnemer en ik een goed gevoel hebben bij een eventuele samenwerking. Je gaat per slot van rekening samen wel een traject in van een jaar. Ik maak altijd direct duidelijk dat ik van de deelnemer ook het een en ander verwacht. Natuurlijk bied ik de helpende hand maar de verantwoordelijkheid om de zaken uiteindelijk op orde te krijgen ligt bij de deelnemer. In veel gevallen is de ordening van de administratie slechts één ding waar aandacht aan gegeven moet worden. Heel vaak is er veel meer aan de hand en is een verwijzing naar andere hulpverleningsinstellingen zoals schulddienstverlening ook nodig.’

Verantwoord
Terugkomend op de professionaliteit van Humanitas roemt Sander het informatie-systeem waarin de verslagen van de vrijwilligers worden vastgelegd. ‘Heel handig; alles is eenvoudig terug te vinden. En ook belangrijk, de informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Verder zorgen trainingen en cursussen ervoor dat je als vrijwilliger op een verantwoorde manier aan de slag kunt. En zodra je als vrijwilliger werkzaam bent, zijn er intervisiebijeenkomsten waarbij vrijwilligers elkaar ontmoeten en kunnen leren van elkaars ervaringen.’

Mooie ervaring
Humanitas is overigens best blij met Sander en niet alleen om zijn inzet als vrijwilliger. Hij heeft de organisatie inmiddels ook bij zijn collega’s van Van Lanschot Kempen geïntroduceerd. De drie door hem georganiseerde informatiebijeenkomsten voor zijn collega’s hebben 12 nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Sander: ‘Dat is natuurlijk mooi en fijn voor Humanitas en haar deelnemers. Maar ook voor mijn collega’s: zij krijgen de gelegenheid om kennis te maken met een wereld die ze anders misschien nooit hadden leren kennen en begrijpen. Voor mij persoonlijk is het in ieder geval een geweldig mooie ervaring om dit werk te kunnen doen.’


Thuisadministratie
Humanitas Thuisadministratie biedt mensen ondersteuning bij het op orde brengen en houden van hun financiële administratie. De vrijwilligers bieden praktische hulp met het ordenen van de financiële administratie en het vinden van een goede balans tussen inkomsten en uitgaven.

Aanmelden
Grip krijgen op je administratie en financiën? Neem contact op met de coördinator van de Thuisadministratie, Anke Smolders, 0651248031 ta.denbosch@humanitas.nl. Na je aanmelding zoekt de coördinator een passende vrijwilliger voor jou. We hebben veel verschillende vrijwilligers. Er is dus altijd wel iemand die bij jou past.

Vrijwilliger worden?
Ben je geïnspireerd door dit verhaal en wil je meer weten over Humanitas en het werk van deze vereniging? Ga dan naar www.humanitas.nl/s-hertogenbosch. Je vindt daar informatie over de mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Humanitas biedt mensen die dat nodig hebben op verschillende gebieden ondersteuning. Bel 073-6146003 of mail naar shertogenbosch@humanitas.nl

Get a Grip
Met Get a Grip helpt Humanitas jongeren tussen de 16 en 24 jaar bij geldzaken.
Vanaf je zestiende krijg je serieus te maken met geldzaken. En vanaf je achttiende jaar krijg je nog meer verantwoordelijkheden en verplichtingen. Denk maar aan je zorgverzekering, een telefoonabonnement, op jezelf gaan wonen en je studiefinanciering regelen. Hoe houd je dan overzicht over je administratie? En zorg je ervoor dat je elke maand uit komt met je geld en leuke dingen kunt doen?
Woon je in de gemeente ’s-Hertogenbosch en ben je tussen de 16 en 24 jaar? Dan staan de vrijwilligers van Humanitas Get a Grip voor je klaar om je hierbij te helpen. Ze leren je hoe je goed met je geld om kan gaan, zodat je weet wat er maandelijks binnenkomt en wat eruit gaat. Het doel van de hulp is ervoor te zorgen dat jij je geldzaken weer helemaal op orde krijgt en er zelf mee verder kunt.
Meer informatie? Bel 06-51248031 of mail naar getagrip.db@humanitas.nl


Wat doet Humanitas?
Met de meeste mensen in Nederland gaat het gelukkig goed. Ze redden zich wel. Zij zijn gezond, hebben werk, een leuk huis, de kinderen doen het goed op school en ze hebben een leuke vriendenkring. Kortom alles gaat op rolletjes. Voor sommigen geldt dat helaas niet. Ziekte, een kind dat veel zorg nodig heeft, werkloos zijn of worden, financiële zorgen, een scheiding, ontspoorde tieners en allerlei andere vervelende zaken kunnen behoorlijk wat roet in het eten gooien. Zodanig dat je in een situatie komt dat je je leven niet goed meer kunt overzien en er op eigen houtje niet uitkomt. Een helpende hand is dan meer dan welkom. De vereniging Humanitas is op verschillende gebieden actief om mensen, die een moeilijke periode doormaken in hun leven, de hand te reiken en het spreekwoordelijke steuntje in de rug te geven. In de komende edities van 073 Magazine komen enthousiaste vrijwilligers van Humanitas aan het woord die veel mensen op verschillende manieren steunen, om zelf hun leven weer op de rails te krijgen.

 

0 Reacties uitgeschakeld voor ‘Het kan iedereen overkomen’ 1611 01 februari, 2018 Interviews februari 1, 2018

Facebook Comments