Digitaal bladeren

“Gemeentelijk beleid moet duurzamer, socialer en eerlijker”
Auteur:

“Gemeentelijk beleid moet duurzamer, socialer en eerlijker”

Lijsttrekker GroenLinks Ufuk Kâhya

Een Bosschenaar in hart en nieren. We hebben het over Ufuk Kâhya de lijsttrekker van GroenLinks bij de komende gemeenteraadsverkiezingen die zich naar eigen zeggen de komende periode wil inzetten om Den Bosch nog duurzamer, socialer en eerlijker te maken. De basis voor zijn politieke carrière werd al op jonge leeftijd gelegd met zijn betrokkenheid bij allerlei activiteiten in de wijk Schutskamp waar hij opgroeide en Boschveld waar hij nu weer woont. Inmiddels zit hij al acht jaar in de Bossche gemeenteraad waarvan de laatste vier als fractievoorzitter van GroenLinks.

Je kunt dus gerust stellen dat hij met de poten in de klei stond en staat. Zo is hij op vrij jonge leeftijd al actief betrokken bij een breed scala van buurt -en wijkactiviteiten zoals de organisatie van een jongerenclub, het opzetten van huiswerkbegeleiding en projecten op het gebied van vrouwenemancipatie. Daarmee valt hij op en wordt hij gerekruteerd door de toenmalig wethouder Bart Eigeman om lid te worden GroenLinks. “Ik heb me van begin af aan thuis gevoeld bij deze partij die bij politieke keuzes duurzaamheid, solidariteit en inclusiviteit als uitgangspunt heeft,” aldus Ufuk Kâhya, die naast zijn raadswerk als trainer/coach in het onderwijs en de non-profit sector werkt.

Betrokkenheid van inwoners
Over de rol van het stadsbestuur zegt hij: “We moeten als gemeente zoveel mogelijk aansluiten op vragen en behoeften van de bewoners in de verschillende wijken en dorpen. Dat vraagt op de eerste plaats aanwezigheid van politici en bestuurders in die wijken en een goede communicatie met bewoners. Maar ook dat bewoners zelf kunnen beslissen over zaken die hun eigen wijk of dorp aangaan.”

Slimme verbindingen
Ufuk Kâhya heeft zich als fractievoorzitter van GroenLinks de afgelopen drie jaar vooral sterk gemaakt voor duurzaamheid, sociaal beleid, armoedebestrijding en onderwijs. Het liefst met slimme verbindingen. “Een voorbeeld: plaats zonnepanelen op sociale huurwoningen. Zo creëer je voor huurders lagere woonlasten én we brengen de klimaatneutrale stad meteen dichterbij. Ik zal me de komende periode hiervoor blijven inzetten.”

Spreiden van kennis
De leider van de Bossche GroenLinks fractie ziet kansen met de komst van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). “Het is een welkome aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod in onze stad.” De JADS kan en moet volgens GroenLinks ook een rol gaan spelen bij het spreiden van kennis over innovatie en technologie. “We zien graag dat de JADS samen met andere Bossche onderwijsinstellingen een brede groep mensen informeert en betrekt. De ontwikkelingen op het gebied van technologie en data science gaan heel snel. Deze bieden kansen voor iedereen, niet alleen het bestuur en bedrijfsleven mogen daarvan gaan profiteren. Nu dreigt een grote groep buiten spel te komen staan.”

Tweedeling tegengaan
Volgens Ufuk Kâhya moet het gemeentelijk beleid erop gericht zijn om tweedeling in de stad te voorkomen. “Kansen en mogelijkheden voor iedereen. Iedereen moeten een stage of een baan kunnen vinden – ongeacht hun achternaam. Daarom kwam GroenLinks met het voorstel ‘anoniem solliciteren’. Een goed armoedebeleid is hard nodig om te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien. Eerlijk betaald werk voor mensen met een beperking.” Dat geldt volgens GroenLinks ook voor de zorg en het welzijn voor ouderen. “We willen niet alleen dure appartementen met veel zorg voor ouderen in de binnenstad. Die goede zorg en aandacht moet er ook zijn voor ouderen in andere wijken en de dorpen.”

Meer info over het Groen Linksprogramma https://s-hertogenbosch.groenlinks.nl/

 

0 Reacties uitgeschakeld voor “Gemeentelijk beleid moet duurzamer, socialer en eerlijker” 609 28 februari, 2018 Interviews februari 28, 2018

Facebook Comments